:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l      เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน Writing Clinic

    1. ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในวันจันทร์ - ศุกร์
       เวลา 10:00 น. ,11:00 น. ,13:00 น. และ 14:00 น.
    2. สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
    3. ผู้เข้ารับบริการ สามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชม.
    4. ผู้เข้ารับบริการ ต้องทำการนัดหมายและมาพูดคุยด้วยตนเอง
    5. ผู้เข้ารับบริการ ต้องไม่นัดซ้อน อาจารย์ 2 ท่าน เพราะจะเป็นการยากต่อการทำงานของอาจารย์
    6. เอกสารที่นำมา ควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word หรือไฟล์ในรูปแบบอื่น ที่สามารถแก้ไขได้
       โดยไม่ใช่เอกสารที่เป็นกระดาษ
    7. ผู้เข้ารับบริการ ควรส่งเอกสารมาทางอีเมลหรือนำใส่ USB Flash Drive มาด้วย เพื่อสะดวกในการแก้ไข
    8. เอกสารที่นำมา ต้องไม่ใช้การแปลโดย Google Translation มาก่อน

หมายเหตุ - ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th

หากท่านไม่มาตามเวลานัดหมาย เป็นเวลา 3 ครั้งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้า
ทาง NULC ขอตัดสิทธิ์การนัดหมายของท่าน(Blacklist) เป็นระยะเวลา 3 เดือน


Email :
paul.nulc@yahoo.com

หากตารางนัดหมายของ Aj.Paul เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับ Aj.Kevin หรือ Aj.Thomas   1
10:00 -
11:00 Tenzin
13:00 sirikul
14:00 CHANADDA
2
10:00 Perapong
11:00 Tenzin
13:00 arphaphon
14:00 sirikul
3
10:00 -
11:00 Tenzin
13:00 sirikul
14:00 Tariq
4
5
6
10:00 N/A
11:00 N/A
13:00 Tenzin
14:00 Anyarat
7
10:00 Jukkarin
11:00 sirikul
13:00 Tenzin
14:00 Tariq
8
10:00 Anyarat
11:00 Taman
13:00 sirikul
14:00 Tenzin
9
10:00 Tenzin
11:00 Taman
13:00 sirikul
14:00 Anyarat
10
10:00 Tenzin
11:00 sirikul
13:00 -
14:00 -
11
12
13
10:00 sirikul
11:00 -
13:00 Tenzin
14:00 -
14
10:00 sirikul
11:00 Akkanit
13:00 -
14:00 -
15
10:00 sirikul
11:00 -
13:00 Akkanit
14:00 prapasson
16
10:00 sirikul
11:00 Akkanit
13:00 N/A
14:00 N/A
17
10:00 sirikul
11:00 -
13:00 -
14:00 Gunticha
18
19
20
10:00 Maruphong
11:00 prapasson
13:00 -
14:00 -
21
10:00 Anyarat
11:00 sirikul
13:00 -
14:00 Maruphong
22
10:00 Anyarat
11:00 prapasson
13:00 -
14:00 Maruphong
23
10:00 -
11:00 sirikul
13:00 -
14:00 Kanyaphat
24
10:00 sirikul
11:00 prapasson
13:00 Kanyaphat
14:00 S-Kanyaphat
25
26
27
10:00 Jeerawan
11:00 prapasson
13:00 Paradorn
14:00 Maruphong
28
10:00 Make Appt.
11:00 Paradorn
13:00 Make Appt.
14:00 Make Appt.
29
10:00 Panatpong
11:00 prapasson
13:00 Make Appt.
14:00 Make Appt.
30
10:00 Make Appt.
11:00 prapasson
13:00 Make Appt.
14:00 Make Appt.
  


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์