:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l      เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน Writing Clinic

    1. ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในวันจันทร์ - ศุกร์
       เวลา 10:00 น. ,11:00 น. ,13:00 น. และ 14:00 น.
    2. สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
    3. ผู้เข้ารับบริการ สามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชม.
    4. ผู้เข้ารับบริการ ต้องทำการนัดหมายและมาพูดคุยด้วยตนเอง
    5. ผู้เข้ารับบริการ ต้องไม่นัดซ้อน อาจารย์ 2 ท่าน เพราะจะเป็นการยากต่อการทำงานของอาจารย์
    6. เอกสารที่นำมา ควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word หรือไฟล์ในรูปแบบอื่น ที่สามารถแก้ไขได้
       โดยไม่ใช่เอกสารที่เป็นกระดาษ
    7. ผู้เข้ารับบริการ ควรส่งเอกสารมาทางอีเมลหรือนำใส่ USB Flash Drive มาด้วย เพื่อสะดวกในการแก้ไข
    8. เอกสารที่นำมา ต้องไม่ใช้การแปลโดย Google Translation มาก่อน

หมายเหตุ - ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th

หากท่านไม่มาตามเวลานัดหมาย เป็นเวลา 3 ครั้งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้า
ทาง NULC ขอตัดสิทธิ์การนัดหมายของท่าน(Blacklist) เป็นระยะเวลา 3 เดือน


Email :roym@nu.ac.th


 1
10:00 Amarjargal
11:00 Kavee
13:00 Chamssane
14:00 Tongchai
2
10:00 Amarjargal
11:00 Chuleekorn
13:00 chamssane
14:00 Tongchai
3
10:00 Amarjargal
11:00 Kavee
13:00 Chamssane
14:00 -
4
10:00 Chamssane
11:00 Preeyawass
13:00 Jarupa
14:00 -
5
10:00 Preeyawass
11:00 Winai
13:00 Kraiyawich
14:00 Pakorn
6
7
8
10:00 Amarjargal
11:00 dorjderem
13:00 winai
14:00 Kraiyawich
9
10:00 Sirikul
11:00 Sunisa
13:00 Winai
14:00 Pakorn
10
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
11
10:00 Sirikul
11:00 Kavee
13:00 Phichittra
14:00 Mohamad
12
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
13
14
15
10:00 Amarjargal
11:00 winai
13:00 Kraiyawich
14:00 Kavee
16
10:00 dorjderem
11:00 Kavee
13:00 Jaruwat
14:00 Lai
17
10:00 Preeyawass
11:00 -
13:00 Tariq
14:00 Nattapon
18
10:00 Nattapon
11:00 Amarjargal
13:00 Tariq
14:00 Kavee
19
10:00 Khanittha
11:00 Pranpriya
13:00 Sirikul
14:00 Nattapon
20
21
22
10:00 Hasriadi
11:00 Sudarat
13:00 Dorjderem
14:00 Nattapon
23
10:00 Amarjargal
11:00 Hasriadi
13:00 Putariya
14:00 Nattapon
24
10:00 Teonchit
11:00 Fangjan
13:00 Dorjderem
14:00 Nattapon
25
10:00 Wichuda
11:00 Wongnapa
13:00 Sirikul
14:00 Nattapon
26
10:00 Sirikul
11:00 WICHUDA
13:00 Dorjderem
14:00 Piyanuch
27
28
29
10:00 Chamssane
11:00 Amarjargal
13:00 Phichittra
14:00 Watcharinthon
30
10:00 Chamssane
11:00 Piyanuch
13:00 Phichittra
14:00 Dorjderem
31
10:00 Sirikul
11:00 Dorjderem
13:00 Chamssanei
14:00 Amarjargal
   


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 5 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์