:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l      เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน Writing Clinic

    1. ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในวันจันทร์ - ศุกร์
       เวลา 10:00 น. ,11:00 น. ,13:00 น. และ 14:00 น.
    2. สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
    3. ผู้เข้ารับบริการ สามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชม.
    4. ผู้เข้ารับบริการ ต้องทำการนัดหมายและมาพูดคุยด้วยตนเอง
    5. ผู้เข้ารับบริการ ต้องไม่นัดซ้อน อาจารย์ 2 ท่าน เพราะจะเป็นการยากต่อการทำงานของอาจารย์
    6. เอกสารที่นำมา ควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word หรือไฟล์ในรูปแบบอื่น ที่สามารถแก้ไขได้
       โดยไม่ใช่เอกสารที่เป็นกระดาษ
    7. ผู้เข้ารับบริการ ควรส่งเอกสารมาทางอีเมลหรือนำใส่ USB Flash Drive มาด้วย เพื่อสะดวกในการแก้ไข
    8. เอกสารที่นำมา ต้องไม่ใช้การแปลโดย Google Translation มาก่อน

หมายเหตุ - ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th

หากท่านไม่มาตามเวลานัดหมาย เป็นเวลา 3 ครั้งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้า
ทาง NULC ขอตัดสิทธิ์การนัดหมายของท่าน(Blacklist) เป็นระยะเวลา 3 เดือน


Email :
paul.nulc@yahoo.com

หากตารางนัดหมายของ Aj.Paul เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับ Aj.Kevin     1
10:00 sirikul
11:00 Charinee
13:00 -
14:00 Phichittra
2
3
4
10:00 sirikul
11:00 Charinee
13:00 Phuriwat
14:00 -
5
10:00 Thanagon
11:00 Sirinat
13:00 -
14:00 Phichittra
6
10:00 Thanagon
11:00 Sirinat
13:00 Phuriwat
14:00 Phichittra
7
10:00 wanlapa
11:00 Sirinat
13:00 Phuriwat
14:00 Phichittra
8
10:00 Sirikul
11:00 Thanagon
13:00 Dolley
14:00 -
9
10
11
10:00 -
11:00 Sirinat
13:00 wanlapa
14:00 Phichittra
12
10:00 Phuriwat
11:00 -
13:00 Tokla
14:00 Phichittra
13
10:00 Dolley
11:00 Sirinat
13:00 Phuriwat
14:00 Phichittra
14
10:00 -
11:00 Sirinat
13:00 winai
14:00 Wanwisa
15
10:00 Teerapon
11:00 Witaya
13:00 Phuriwat
14:00 Utain
16
17
18
10:00 Phichittra
11:00 Phuriwat
13:00 Tshering
14:00 Dolley
19
10:00 Dolley
11:00 -
13:00 -
14:00 Amarjargal
20
10:00 Fangjan
11:00 Utain
13:00 Witaya
14:00 Amarjargal
21
10:00 Fangjan
11:00 Utain
13:00 Phichittra
14:00 Amarjargal
22
10:00 Phichittra
11:00 Wanwisa
13:00 Amarjargal
14:00 Make Appt.
23
24
25
10:00 Sirinat
11:00 Phuriwat
13:00 Phichittra
14:00 Amarjargal
26
10:00 Fangjan
11:00 Phuriwat
13:00 Phichittra
14:00 Amarjargal
27
10:00 Fangjan
11:00 Phuriwat
13:00 Phichittra
14:00 Amarjargal
28
10:00 Sirinat
11:00 Fangjan
13:00 Natakorn
14:00 Usana
29
10:00 Siriwarin
11:00 Salisa
13:00 Natakorn
14:00 Usana
30

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์