:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l      เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน Writing Clinic

    1. ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในวันจันทร์ - ศุกร์
       เวลา 10:00 น. ,11:00 น. ,13:00 น. และ 14:00 น.
    2. สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
    3. ผู้เข้ารับบริการ สามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชม.
    4. ผู้เข้ารับบริการ ต้องทำการนัดหมายและมาพูดคุยด้วยตนเอง
    5. ผู้เข้ารับบริการ ต้องไม่นัดซ้อน อาจารย์ 2 ท่าน เพราะจะเป็นการยากต่อการทำงานของอาจารย์
    6. เอกสารที่นำมา ควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word หรือไฟล์ในรูปแบบอื่น ที่สามารถแก้ไขได้
       โดยไม่ใช่เอกสารที่เป็นกระดาษ
    7. ผู้เข้ารับบริการ ควรส่งเอกสารมาทางอีเมลหรือนำใส่ USB Flash Drive มาด้วย เพื่อสะดวกในการแก้ไข
    8. เอกสารที่นำมา ต้องไม่ใช้การแปลโดย Google Translation มาก่อน

หมายเหตุ - ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th

หากท่านไม่มาตามเวลานัดหมาย เป็นเวลา 3 ครั้งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้า
ทาง NULC ขอตัดสิทธิ์การนัดหมายของท่าน(Blacklist) เป็นระยะเวลา 3 เดือน


Email :roym@nu.ac.th


   1
10:00 N/A
11:00 N/A
13:00 N/A
14:00 N/A
2
10:00 -
11:00 Suchiwa
13:00 Watcharinthon
14:00 gayvalin
3
10:00 Salisa
11:00 Watcharinthon
13:00 -
14:00 Gayvalin
4
5
6
10:00 -
11:00 Mattana
13:00 Thanapat
14:00 Hasriadi
7
10:00 Hasriadi
11:00 -
13:00 Riantong
14:00 Gayvalin
8
10:00 -
11:00 -
13:00 Riantong
14:00 Gayvalin
9
10:00 -
11:00 Riantong
13:00 -
14:00 Watcharinthon
10
10:00 Apichat
11:00 -
13:00 Riantong
14:00 Tippawan
11
12
13
10:00 Porntip
11:00 Mattana
13:00 -
14:00 -
14
10:00 Tippawan
11:00 Preeyanoot
13:00 Apichat
14:00 Rattapoom
15
10:00 Apichaya
11:00 PAHOL
13:00 Suchiwa
14:00 apichat
16
10:00 Sirikul
11:00 Sathit
13:00 Suchiwa
14:00 -
17
10:00 Sirikul
11:00 orarik
13:00 Chakkrit
14:00 Sathit
18
19
20
10:00 Sirikul
11:00 -
13:00 -
14:00 Gayvalin
21
10:00 Sirikul
11:00 Apichat
13:00 -
14:00 -
22
10:00 Sirikul
11:00 Anongporn
13:00 Apichat
14:00 Chuleekorn
23
10:00 Sirikul
11:00 Anongporn
13:00 Thapana
14:00 -
24
10:00 Sirikul
11:00 Anongporn
13:00 orarik
14:00 Wajathip
25
26
27
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
28
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
29
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
30
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
31
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
 


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 5 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์