:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l      เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน Writing Clinic

    1. ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในวันจันทร์ - ศุกร์
       เวลา 10:00 น. ,11:00 น. ,13:00 น. และ 14:00 น.
    2. สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน
    3. ผู้เข้ารับบริการ สามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชม. และไม่เกิน 3 ชม. ต่อ 1 วัน
    4. ผู้เข้ารับบริการ ต้องทำการนัดหมายและมาพูดคุยด้วยตนเอง
    5. ผู้เข้ารับบริการ ต้องไม่นัดอาจารย์ซ้อน เพราะจะเป็นการยากต่อการทำงานของอาจารย์
    6. เอกสารที่นำมา ควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word หรือไฟล์ในรูปแบบอื่น ที่สามารถแก้ไขได้
       โดยไม่ใช่เอกสารที่เป็นกระดาษ
    7. ผู้เข้ารับบริการ ควรส่งเอกสารมาทางอีเมลหรือนำใส่ USB Flash Drive มาด้วย เพื่อสะดวกในการแก้ไข
    8. เอกสารที่นำมา ต้องไม่ใช้การแปลโดย Google Translation มาก่อน

หมายเหตุ - ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th
ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมาย

หากท่านไม่มาตามเวลานัดหมาย หรือ ไม่แจ้งยกเลิกนัดหมายภายใน 24 ชม.
เป็นจำนวน 3 ครั้ง จะตัดสิทธิ์การนัดหมายของท่านเป็นระยะเวลา 3 เดือน


Email :
paul.nulc@yahoo.com

หากตารางนัดหมายของ Aj.Paul เต็มแล้ว ท่านสามารถลงนัดหมายได้กับ Aj.Kevin หรือ Aj.Thomas    1
10:00 Mehtinee
11:00 Umar
13:00 N/A
14:00 Kongrit
2
10:00 Kongrit
11:00 Methinee
13:00 Nicharee
14:00 Nicharee
3
4
5
10:00 Warisa
11:00 Warisa
13:00 N/A
14:00 N/A
6
10:00 Juangjun
11:00 Juangjun
13:00 Usana
14:00 Usana
7
10:00 Warisa
11:00 Warisa
13:00 Usana
14:00 Usana
8
10:00 Warisa
11:00 Warisa
13:00 Suparawadee
14:00 Warisa
9
10:00 Usana
11:00 (S) Usana
13:00 Juangjun
14:00 Juangjun
10
11
12
10:00 Kamonlak
11:00 Kamonlak
13:00 Kongrit
14:00 Kongrit
13
10:00 Kamonlak
11:00 Kamonlak
13:00 Kongrit
14:00 Kongrit
14
10:00 Kongrit
11:00 Kongrit
13:00 Phanthira
14:00 Phanthira
15
10:00 -
11:00 -
13:00 Kongrit
14:00 Kongrit
16
10:00 Kongrit
11:00 Nipatcharaporn
13:00 Muhammad
14:00 Muhammad
17
18
19
10:00 Nipatcharaporn
11:00 Nipatcharaporn
13:00 Tharnwimol
14:00 Suparawadee
20
10:00 Nipatcharaporn
11:00 Nipatcharaporn
13:00 Suparawadee
14:00 Suparawadee
21
10:00 Nipatcharaporn
11:00 Nipatcharaporn
13:00 Juangjun
14:00 Suparawadee
22
10:00 Methinee
11:00 Methinee
13:00 Panadda
14:00 Fangjan
23
10:00 Nipatcharaporn
11:00 Nipatcharaporn
13:00 Methinee
14:00 Methinee
24
25
26
10:00 Methinee
11:00 Methinee
13:00 Tharnwimol
14:00 Fangjan
27
10:00 Tharnwimol
11:00 Tharnwimol
13:00 Methinee
14:00 Fangjan
28
10:00 Juangjun
11:00 Methinee
13:00 Tharnwimol
14:00 Fangjan
   


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์