:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l      เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน Writing Clinic

    1. ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในวันจันทร์ - ศุกร์
       เวลา 10:00 น. ,11:00 น. ,13:00 น. และ 14:00 น.
    2. สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
    3. ผู้เข้ารับบริการ สามารถนัดหมายได้ครั้งละ 1 ชม.
    4. ผู้เข้ารับบริการ ต้องทำการนัดหมายและมาพูดคุยด้วยตนเอง
    5. ผู้เข้ารับบริการ ต้องไม่นัดซ้อน อาจารย์ 2 ท่าน เพราะจะเป็นการยากต่อการทำงานของอาจารย์
    6. เอกสารที่นำมา ควรอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word หรือไฟล์ในรูปแบบอื่น ที่สามารถแก้ไขได้
       โดยไม่ใช่เอกสารที่เป็นกระดาษ
    7. ผู้เข้ารับบริการ ควรส่งเอกสารมาทางอีเมลหรือนำใส่ USB Flash Drive มาด้วย เพื่อสะดวกในการแก้ไข
    8. เอกสารที่นำมา ต้องไม่ใช้การแปลโดย Google Translation มาก่อน

หมายเหตุ - ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
- หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งที่ 0-5596-1592 หรือ อีเมล์ nulc@nu.ac.th

หากท่านไม่มาตามเวลานัดหมาย เป็นเวลา 3 ครั้งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้า
ทาง NULC ขอตัดสิทธิ์การนัดหมายของท่าน(Blacklist) เป็นระยะเวลา 3 เดือน


Email :roym@nu.ac.th


      1
2
3
10:00 Sirinat
11:00 Phuriwat
13:00 dojrderem
14:00 -
4
10:00 -
11:00 Sirinat
13:00 wajathip
14:00 Phuriwat
5
10:00 Fangjan
11:00 Sirinat
13:00 Salisa
14:00 -
6
10:00 -
11:00 Salisa
13:00 wajathip
14:00 Kornchanok
7
10:00 -
11:00 wajathip
13:00 Salisa
14:00 Kornchanok
8
9
10
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
11
10:00 -
11:00 Amarjargal
13:00 Noppharat
14:00 -
12
10:00 Amarjargal
11:00 Natta
13:00 Aree
14:00 Sirinat
13
10:00 watcharaporn
11:00 Anongporn
13:00 Amarjargal
14:00 Mathin
14
10:00 Natta
11:00 Mathin
13:00 Wajathip
14:00 Amarjargal
15
16
17
10:00 Sirilug
11:00 Worawut
13:00 Phisut
14:00 Amarjargal
18
10:00 Anongporn
11:00 Amarjargal
13:00 dorjderem
14:00 Watcharinthon
19
10:00 Amarjargal
11:00 Phisut
13:00 Pakawadee
14:00 Wajathip
20
10:00 watcharaporn
11:00 Worawut
13:00 Pakawadee
14:00 Amarjargal
21
10:00 Wajathip
11:00 Phisut
13:00 -
14:00 Amarjargal
22
23
24
10:00 Sirinat
11:00 dorjderem
13:00 Pakawadee
14:00 Amarjargal
25
10:00 Sirinat
11:00 Hasriadi
13:00 Phatsita
14:00 Amarjargal
26
10:00 Sirinat
11:00 Hasriadi
13:00 Amarjargal
14:00 Thirayut
27
10:00 Amarjargal
11:00 Hasriadi
13:00 Mathin
14:00 Thirayut
28
10:00 -
11:00 -
13:00 -
14:00 -
29
30
31
10:00 Salisa
11:00 Phuriwat
13:00 dorjderem
14:00 Amarjargal
     


แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 10 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์