:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l
E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

  • :: ข่าวการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 ก.ย. 2560 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 21 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 ก.ย 2560 ข่าววันที่ 20 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 ก.ย. 2560 (นิสิต มน.) ข่าววันที่ 20 กันยายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ข่าววันที่ 18 กันยายน 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2560 ข่าววันที่ 1 กันยายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนกันยายน 2560 ข่าววันที่ 1 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 27 ส.ค 2560 ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 ส.ค. 2560 (ทั่วไป) ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26 สค. 2560 (นิสิต มน.) ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อสอบภาษาอังกฤษ NUSET วันที่ 21 ส.ค. 60 (ชดเชยวันที่ 6 ส.ค. 60) ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2560
นิสิตปริญญาตรีใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกคนต้องสอบภาษาอังกฤษ NUSET ในระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 ข่าววันที่ 16 สิงหาคม 2560
เปิดลงทะเบียนสมัครสอบ NUSET (ชดเชยวันที่ 6 ส.ค. 60 ) สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 60 ข่าววันที่ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ข่าววันที่ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ สำหรับการสอบภาษาอังกฤษ NUSET ในวันที่ 6 ส.ค 2560 ข่าววันที่ 4 สิงหาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ข่าววันที่ 27 กรกฎาคม 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ข่าววันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ข่าววันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ข่าววันที่ 30 มิถุนายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ข่าววันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประกาศเรื่องการจัดสอบภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษ ข่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 เมษายน 2560 ข่าววันที่ 17 พฤษภาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ข่าววันที่ 30 เมษายน 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ข่าววันที่ 30 เมษายน 2560
ประกาศผลการทดสอบ NUSET ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตปริญญาตรี ข่าววันที่ 26 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มีนาคม 2560 ข่าววันที่ 19 เมษายน 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2560 ข่าววันที่ 31 มีนาคม 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนเมษายน 2560 ข่าววันที่ 31 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าววันที่ 21 มีนาคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2560 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมีนาคม 2560 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 มกราคม 2560 ข่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2560
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ข่าววันที่ 24 มกราคม 2560
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2560 ข่าววันที่ 30 ธันวาคม 2559
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมกราคม 2560 ข่าววันที่ 30 ธันวาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2559
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2559 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนธันวาคม 2559 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2559
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ข่าววันที่ 31 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 กันยายน 2559 ข่าววันที่ 20 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ข่าววันที่ 22 กันยายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ข่าววันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ข่าววันที่ 22 มิถุนายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 มีนาคม 2559 ข่าววันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าววันที่ 21 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 มกราคม 2559 ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ข่าววันที่ 21 มกราคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ข่าววันที่ 16 ธันวาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 1 พ.ย. 2558 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 กันยายน 2558 ข่าววันที่ 26 ตุลาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ข่าววันที่ 24 กันยายน 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 มิถุนายน 2558 ข่าววันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ข่าววันที่ 23 มิถุนายน 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 เมษายน 2558 ข่าววันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 มีนาคม 2558 ข่าววันที่ 22 เมษายน 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 1 มีนาคม 2558 ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2558
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 มกราคม 2558 ข่าววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 22 กันยายน 2557
เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 16 กันยายน 2557
ตารางเวลาการสอบ Writing Proficiency Test Result ประจำปี 2557-2558 ข่าววันที่ 11 กันยายน 2557
ตารางเวลาการสอบ CEPT ประจำปี 2557-2558 ข่าววันที่ 11 กันยายน 2557
ประกาศมติที่ประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย กรณีลงโทษนิสิตที่ทุจริตการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการสอบวัดความรุ้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 22 มกราคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ข่าววันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ข่าววันที่ 4 ตุลาคม 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาตรี ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดการตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555
ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555

© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา | Online : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์