:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l
E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตารางการอบรม
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ (กรณีฝึกงาน) ให้นิสิตติดต่อลงชื่อที่สำนักงานคณะวิศวะฯ เท่านั้น !!!

กรกฎาคม 2561 Conversation English for Psychology Students รายละเอียด 4 / 30
กรกฎาคม 2561 English for Restaurant รายละเอียด 2 / 30
กรกฎาคม 2561 Writing English Essays รายละเอียด 9 / 35
กรกฎาคม 2561 Learn English through Films รายละเอียด 5 / 30
กรกฎาคม 2561 Listening Comprehension-Media รายละเอียด 13 / 30
กรกฎาคม 2561 English Conversation รายละเอียด 35 / 35
กรกฎาคม 2561 Fundamentals of English Grammar รายละเอียด 9 / 30
กรกฎาคม 2561 Fundamentals of Abstract Writing รายละเอียด 5 / 30
กรกฎาคม 2561 Basic Grammar รายละเอียด 19 / 30
กรกฎาคม 2561 Preparation Course for the TOEIC Test รายละเอียด 15 / 30
กรกฎาคม 2561 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 25 / 35

© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์