กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

พฤศจิกายน 2562 Fundamentals of Writing รายละเอียด 15 / 15
พฤศจิกายน 2562 English for Presentation รายละเอียด 15 / 15
พฤศจิกายน 2562 TOIEC Test Preparation รายละเอียด 20 / 20
พฤศจิกายน 2562 Listening and Speaking for Advanced Level รายละเอียด 27 / 35
พฤศจิกายน 2562 General English Conversation รายละเอียด 35 / 35
พฤศจิกายน 2562 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 20 / 35
พฤศจิกายน 2562 Essay Writing for Beginners รายละเอียด 20 / 20

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์