กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม


พฤษภาคม 2562 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 33 / 33
พฤษภาคม 2562 English for Presentation รายละเอียด 18 / 18
พฤษภาคม 2562 Fundamentals of Writing รายละเอียด 15 / 15
พฤษภาคม 2562 General English รายละเอียด 32 / 33
พฤษภาคม 2562 Reading Skills for Examinations รายละเอียด 15 / 15
พฤษภาคม 2562 Test Preparation : Listening and Speaking รายละเอียด 16 / 16

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์