กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม


มกราคม 2562 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 15 / 20
มกราคม 2562 Everyday Conversation รายละเอียด 2 / 20
มกราคม 2562 Fundamentals of Writing รายละเอียด 11 / 20
มกราคม 2562 General English รายละเอียด 8 / 35
มกราคม 2562 How to write a thesis in English- the basics รายละเอียด 3 / 35
มกราคม 2562 Listening and Speaking (Intermediate) รายละเอียด 10 / 35
มกราคม 2562 Public Speaking and Presentation Skills for Beginners รายละเอียด 7 / 20

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์