:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l
E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตารางการอบรม
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course


มิถุนายน 2561 Academic Presentations รายละเอียด 30 / 30
มิถุนายน 2561 Basic Grammar รายละเอียด 22 / 30
มิถุนายน 2561 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 34 / 35
มิถุนายน 2561 English Conversation รายละเอียด 30 / 30
มิถุนายน 2561 Everyday Conversations รายละเอียด 30 / 30
มิถุนายน 2561 Fundamentals of Abstract Writing รายละเอียด 28 / 30
มิถุนายน 2561 Fundamentals of English Grammar รายละเอียด 30 / 30
มิถุนายน 2561 How to Write a Winning Statement of Purpose รายละเอียด 30 / 30
มิถุนายน 2561 Interviewing Skills Training รายละเอียด 30 / 30
มิถุนายน 2561 Learn English through Films รายละเอียด 28 / 30
เมษายน 2561 Listening Comprehension-Media รายละเอียด 7 / 35

© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์