:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l
E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ปฏิทินการอบรมประจำปี
ตารางการอบรม

  • :: ข่าวอบรมทางภาษา ::
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2560 ข่าววันที่ 14 กรกฎาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ข่าววันที่ 14 มิถุนายน 2560
ขอเชิญชวนให้ภาครัฐและเอกชนจัดอบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรตามความต้องการ ข่าววันที่ 23 พฤษภาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2560 ข่าววันที่ 9 พฤษภาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ข่าววันที่ 11 เมษายน 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2560 ข่าววันที่ 9 มีนาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2560 ข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ข่าววันที่ 11 มกราคม 2560
ตารางหลักสูตรอบรม ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) ข่าววันที่ 11 มกราคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2560 ข่าววันที่ 14 ธันวาคม 2559
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2559 ข่าววันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ข่าววันที่ 11 ตุลาคม 2559
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2559 ข่าววันที่ 3 ตุลาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2558

© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 13 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์