กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม  • :: ข่าวอบรมทางภาษา ::
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2563 ข่าววันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ข่าววันที่ 23 ตุลาคม 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2563 ข่าววันที่ 21 กันยายน 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2563 ข่าววันที่ 13 สิงหาคม 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2563 ข่าววันที่ 22 กรกฎาคม 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 21 มกราคม 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าววันที่ 17 ธันวาคม 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2562 ข่าววันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2562 ข่าววันที่ 1 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2558

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์