:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l
E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตารางการอบรม
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course

  • :: ข่าวอบรมทางภาษา ::
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2561 ข่าววันที่ 18 พฤษภาคม 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ข่าววันที่ 11 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเพื่อซ่อมเสริมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา Skill 2 รอบวันศุกร์และเสาร์ ข่าววันที่ 11 เมษายน 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2561 ข่าววันที่ 7 มีนาคม 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2561 ข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ข่าววันที่ 9 มกราคม 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2561 ข่าววันที่ 15 ธันวาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2560 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ข่าววันที่ 27 ตุลาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2560 ข่าววันที่ 21 กันยายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2558

© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 9 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์