:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l
E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตารางการอบรม
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course

  • :: ข่าวอบรมทางภาษา ::
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2561 ข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ข่าววันที่ 9 มกราคม 2561
NULC เปิดหลักสูตรหลักสูตรซ่อมเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ป.ตรี (รหัส 60) ข่าววันที่ 9 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อและห้องเรียนผู้ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรซ่อมเสริมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ข่าววันที่ 5 มกราคม 2561
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2561 ข่าววันที่ 15 ธันวาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมชุดหลักสูตรซ่อมเสริมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ข่าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2560 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ข่าววันที่ 27 ตุลาคม 2560
NULC เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2560 ข่าววันที่ 21 กันยายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2558

© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์