กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
Term & Conditions

ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ
สำหรับ "นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร" เท่านั้น

ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ
สำหรับ "บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร"
"บุคคลทั่วไป" และ "นักศึกษาสถานบันอื่น"
© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์