กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
Term & Conditions
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ (Division of International and Language Development)
ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-1610, 0-5596-1608
โทรสาร : -
อีเมล์ : diald@nu.ac.th
Facebook :
https://www.facebook.com/nu.diald
แผนที่ :


© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์