กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions

  • :: ข่าวการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 มี.ค. 2566 ข่าววันที่ 21 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 - 24 มี.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2566 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 25-26 ก.พ. 2566 ข่าววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 17 / 23 / 24 ก.พ. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 21 มกราคม 2566 ข่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 28-29 ม.ค. 2566 ข่าววันที่ 26 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ม.ค. 2566 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 24 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 31 ม.ค. 2566 ข่าววันที่ 20 มกราคม 2566
เปิดรับสมัครสอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2566 (ผู้ที่สมัครแล้วต้องสมัครใหม่) ข่าววันที่ 18 มกราคม 2566
ขอให้ผู้ที่ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว(ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้ง) ส่ง E-Mail ยืนยันการสอบ ข่าววันที่ 17 มกราคม 2566
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2566 ข่าววันที่ 28 ธันวาคม 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2566 ข่าววันที่ 28 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับนิสิต วันที่ 24-25 ธ.ค. 2565 ข่าววันที่ 22 ธันวาคม 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ข่าววันที่ 6 ธันวาคม 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าววันที่ 11 มีนาคม 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 มกราคม 2565 ข่าววันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนมกราคม 2565 ข่าววันที่ 24 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2565 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 19 มกราคม 2565
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ข่าววันที่ 12 มกราคม 2565
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2565 ข่าววันที่ 31 ธันวาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2565 ข่าววันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 23-24 ธ.ค. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนธันวาคม 2564 ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ข่าววันที่ 16 ธันวาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2564 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2564 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 25-26 พ.ย. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ข่าววันที่ 29 ตุลาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ข่าววันที่ 29 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 28-29 ต.ค. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนตุลาคม 2564 ข่าววันที่ 20 ตุลาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 18 กันยายน 2564 ข่าววันที่ 20 ตุลาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2564 ข่าววันที่ 30 กันยายน 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2564 ข่าววันที่ 30 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 23 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 18 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT (นิสิต มน.) แบบ Online ประจำเดือนกันยายน 2564 ข่าววันที่ 17 กันยายน 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ข่าววันที่ 9 กันยายน 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ข่าววันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มิ.ย. 2564 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 3 เมษายน 2564 ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19 ข่าววันที่ 20 เมษายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษ CEPT ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นแบบ Online ข่าววันที่ 12 เมษายน 2564
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing ประจำเดือนเมษายน 2564 ข่าววันที่ 12 เมษายน 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 6 มีนาคม 2564 ข่าววันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มกราคม 2564 ข่าววันที่ 2 มีนาคม 2564
กำหนดการสอบชดเชย สำหรับการสอบ CEPT สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในรอบเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 26 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ข่าววันที่ 26 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 19 มีนาคม 2563
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 19 มีนาคม 2563
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มกราคม 2563 ข่าววันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ข่าววันที่ 21 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2559
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 22 กันยายน 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการสอบวัดความรุ้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 22 มกราคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 4 ตุลาคม 2556

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in E:\inetpub\wwwroot\nulc\th\testing\news_box.php on line 100

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์