กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
Term & Conditions


ลงทะเบียนสมัครสอบ
สำหรับ "นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร"
เท่านั้น


ลงทะเบียนสมัครสอบ
สำหรับ "บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร"
"บุคคลทั่วไป" และ "นักศึกษาสถานบันอื่น"© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์