กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

กรกฎาคม 2565 IELTS Speaking Practice รายละเอียด 12 / 15
กรกฎาคม 2565 Practice Tests for CEPT and TOEIC รายละเอียด 6 / 15
กรกฎาคม 2565 English for Presentations รายละเอียด 11 / 15
กรกฎาคม 2565 Everyday Conversation รายละเอียด 15 / 15
กรกฎาคม 2565 Read to Speak รายละเอียด 12 / 15
กรกฎาคม 2565 Listening and Speaking for Communication รายละเอียด 12 / 15
กรกฎาคม 2565 IELTS New Practice Tests 2022 - Four Skills รายละเอียด 11 / 15
กรกฎาคม 2565 Vocabulary for IELTS Success รายละเอียด 0 / 15
 

:::: ยังไม่มีหลักสูตรเปิดใหม่ในขณะนี้ ::::
กลุ่มที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน (คน) ชำระเงินแล้ว (คน) ลงทะเบียน รายชื่อ

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์