กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

ตุลาคม 2565 IELTS Preparation-Listening and Reading รายละเอียด 0 / 15
ตุลาคม 2565 Everyday Conversation รายละเอียด 0 / 15
ตุลาคม 2565 Read to Speak รายละเอียด 0 / 15
ตุลาคม 2565 IELTS Speaking Practice รายละเอียด 0 / 15
ตุลาคม 2565 Practice Tests for CEPT and TOEIC รายละเอียด 0 / 15
ตุลาคม 2565 Listening and Speaking for Communication รายละเอียด 0 / 15
 

:::: ยังไม่มีหลักสูตรเปิดใหม่ในขณะนี้ ::::
กลุ่มที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน (คน) ชำระเงินแล้ว (คน) ลงทะเบียน รายชื่อ

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์