กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม


  • :: ข่าวอบรมทางภาษา ::
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2566 (On-site) ข่าววันที่ 25 สิงหาคม 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2566 (On-site) ข่าววันที่ 25 กรกฎาคม 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (On-site) ข่าววันที่ 21 มิถุนายน 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2566 (On-site) ข่าววันที่ 18 พฤษภาคม 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (On-site) ข่าววันที่ 19 เมษายน 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2566 (On-site) ข่าววันที่ 28 มีนาคม 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2566 (On-site) ข่าววันที่ 28 มีนาคม 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (On-site) ข่าววันที่ 23 มกราคม 2566
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 2/2565 ข่าววันที่ 21 มกราคม 2566
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2566 (On-site) ข่าววันที่ 26 ธันวาคม 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2565 ข่าววันที่ 17 มีนาคม 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ข่าววันที่ 20 มกราคม 2565
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2565 ข่าววันที่ 21 ธันวาคม 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2564 ข่าววันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ข่าววันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2564 ข่าววันที่ 20 กันยายน 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกันยายน 2564 ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนสิงหาคม 2564 ข่าววันที่ 20 กรกฎาคม 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฏาคม 2564 ข่าววันที่ 18 มิถุนายน 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน 2564 ข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ข่าววันที่ 27 เมษายน 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนเมษายน 2564 ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2564 ข่าววันที่ 3 มีนาคม 2564
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 21 มกราคม 2563
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าววันที่ 17 ธันวาคม 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคม 2562 ข่าววันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2562
DIALD เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษประจำเดือนตุลาคม 2562 ข่าววันที่ 1 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2558

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์