กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม
กุมภาพันธ์ 2567 Basic Writing Skills for Elementary Level รายละเอียด 1 / 25
กุมภาพันธ์ 2567 Easy Grammar for Daily Conversation รายละเอียด 0 / 25
กุมภาพันธ์ 2567 Everyday Conversation รายละเอียด 9 / 25
กุมภาพันธ์ 2567 Listening and Speaking for Communication รายละเอียด 8 / 25
กุมภาพันธ์ 2567 Practice Tests for CEPT and TOEIC รายละเอียด 11 / 25