กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

มีนาคม 2563 English for Presentation รายละเอียด 3 / 15
มีนาคม 2563 Reading Short Stories รายละเอียด 2 / 15
มีนาคม 2563 Fundamentals of Writing รายละเอียด 6 / 15
มีนาคม 2563 IELTS Speaking Test Preparation รายละเอียด 6 / 15
มีนาคม 2563 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 7 / 30
มีนาคม 2563 English Vocabulary in Use รายละเอียด 1 / 15
มีนาคม 2563 Listening and Speaking (Advanced) รายละเอียด 12 / 30
มีนาคม 2563 Basic Grammar for Conversation รายละเอียด 13 / 15
มีนาคม 2563 General English Conversation รายละเอียด 7 / 15
 

กลุ่มที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน (คน) ชำระเงินแล้ว (คน) ลงทะเบียน รายชื่อ
2/2563 Basic Bahasa Indonesia รายละเอียด 15 / 50 6 / 25
2/2563 Basic Vietnamese รายละเอียด 0 / 50 0 / 25
2/2563 Basic Myanmar รายละเอียด 0 / 50 0 / 25
3/2563 Basic Korean รายละเอียด 15 / 50 8 / 25
1/2563 Intermediate Chinese รายละเอียด 12 / 50 8 / 25
3/2563 Basic Chinese รายละเอียด 24 / 50 12 / 25
1/2563 Intermediate Japanese รายละเอียด 5 / 50 0 / 25
3/2563 Basic Japanese รายละเอียด 21 / 50 14 / 25
2/2563 Thai for Foreigners รายละเอียด 3 / 50 0 / 25

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์