กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

สิงหาคม 2563 IELTS Exam Practice รายละเอียด 15 / 15
สิงหาคม 2563 Everyday Conversation รายละเอียด 10 / 15
สิงหาคม 2563 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 15 / 15
สิงหาคม 2563 Everyday English รายละเอียด 8 / 15
สิงหาคม 2563 English Vocabulary in Use รายละเอียด 5 / 15
 

:::: ยังไม่มีหลักสูตรเปิดใหม่ในขณะนี้ ::::
กลุ่มที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน (คน) ชำระเงินแล้ว (คน) ลงทะเบียน รายชื่อ

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์