กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• Read to Speak กลุ่ม 8/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 Mr.Zhong Rulin Mr. zhong rulin ศึกษาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว

• Read to Speak กลุ่ม 8/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นายประทีป คงเจริญ Mr. Pratheep Khongcharoen ศึกษาศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์