กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• Read to Speak กลุ่ม 7/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นางสาวทรรศนีย์ สุขกายะ Miss Miss Tatsanee Sukkaya วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวเชอร์รี่ สีบานเย็น Miss Charry Seebanyen วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาวณิชาค์ภัทร พลอยระย้า Miss Nichapat Ployraya วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาววีรยา วิจิตรเศรณี Miss Wiraya Vijitseranee วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาวอนัญลักษณ์ เคนศิริ Miss Ananyalak Kensiri วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาวนภัสกร คงปันนา Miss Napassakorn Kongpanna วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาววาทินี เตียวสมบูรณ์กิจ Miss Watinee Teawsomboonkit วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาวชนิสรา สิริปักษ์ษานนท์ Miss Chanisara Siripaksanon วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาวพรพิมล ไชยสุวรรณ Miss Pornpimon Chaisuwan วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
10 นางสาวธนพร พิมพ์สาร Miss Thanaporn Pimsarn วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาวมุกดารัตน์ กันใจ Miss Mukdarat Kanjai วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาวอนงค์ ลือหาร Miss Anong Luehan วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว

• Read to Speak กลุ่ม 7/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นายประทีป คงเจริญ Mr. Pratheep Khongcharoen ศึกษาศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์