กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• Listening and Speaking for Communication กลุ่ม 8/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นางสาวอพิชญา กันเกิด Miss Apichaya Kangerd เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวกนกวรรณ ย้อยญาติ Miss Kanokwan Yoiyat เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
3 นางสาวปาณิศา ฮวบสมบูรณ์ Miss Panisa Huabsomboon เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
4 นางสาวมนทิราลัย เชิดโฉม Miss monthilarai cherdchom เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
5 นายสิทธิโชค ม่วงเมือง Mr. Sittichok Muangmueang บุคคลทั่วไป ชำระเงินแล้ว

• Listening and Speaking for Communication กลุ่ม 8/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์