กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• Listening and Speaking for Communication กลุ่ม 7/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นายสวัสดิโชค แซ่ปัง Mr. sawaddichok saepang วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาววรรณภา พิศมัย Miss Wannapa Pitsamai วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาวนภัสรา ศรีสุวรรณ์ Miss Napatsara Srisuwan วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาวปิยธิดา อย่ามีภัย Miss piyatida yameepai วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาวพัชริดา ใจงาม Miss Phatcharida Chaingam วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว

• Listening and Speaking for Communication กลุ่ม 7/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นายธนินทร์ภัค ศรีเนตร Mr. Thaninpak Srinate วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 นายณัฐภัทร ศรีอักษร Mr. Natthapat Sriaksorn วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 นางสาวณิชกานต์ สายบัวใย Miss Nitchakarn Saibuayai วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
4 นางสาวมุกดารัตน์ กันใจ Miss Mukdarat Kanjai วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
5 นางสาวชิดชนก เทวอักษร Miss Chidchanok Thawaaksorn วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
6 นางสาวเกวลี รังศรีแก้ว Miss Keawalee Rangsrikaew วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
7 นางสาววนิชา นำพวก Miss Wanicha Numpuak วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์