กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• Easy Grammar for Conversation กลุ่ม 2/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน

• Easy Grammar for Conversation กลุ่ม 2/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นางสาวจริญญา อำนวยพันธ์วิไล Miss ่jarinya amnuayphanwilai บุคคลทั่วไป ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ คงแก้ว ว่าที่ร้อยตรี Adisak Kongkeaw เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์