กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

• Easy Essays for Beginners กลุ่ม 1/2565 (ผู้ชำระเงินแล้ว)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
1 นายเกษม อำนวยโรจนจินดา Mr. Kasame Amnuayrotchanachinda วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
2 นายนิติ เทียนบุตร Mr. niti thienbutr วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาวณิชาค์ภัทร พลอยระย้า Miss Nichapat Ployraya วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาวเชอร์รี่ สีบานเย็น Miss charry seebanyen วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาววีรยา วิจิตรเศรณี Miss Wiraya Vijitseranee วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำระเงินแล้ว

• Easy Essays for Beginners กลุ่ม 1/2565 (ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
# ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน / สังกัด / คณะ การชำระเงิน
(พิมพ์ใบชำระเงิน)
1 นายพิธิวัฒน์ เหลืองวิชชเจริญ Mr. Pitiwat Lueangwitchajaroen บุคคลทั่วไป ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 นายคณิศร แก้วศรีทอง Mr. Kanisorn Kaewsrithong วิทยาศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์