ชื่อหลักสูตร : Practice Tests for CEPT and TOEIC
กลุ่ม : 8/2565
เนื้อหา : -Struggling to get the scores you needed for work or school? Worry no more! Join this course and learn the know-how of answering the Reading, Use of English, and Listening sections of the exams. This course is taught in English. (18 Hours)
ผู้สอน : Aj.Propero Igupen
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 5, 10, 17, 19, 24, 26 August 2022
เวลา : 1 - 4 P.M.
สถานที่อบรม : Mini Theatre
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)