ชื่อหลักสูตร : IELTS New Practice Tests 2022 - Four Skills
กลุ่ม : 1/2565
เนื้อหา : Is it difficult to get the IELTS BAND SCORE you need? Then, this course is for you. The focus of this course is on all four kills – reading, writing, speaking, and listening. Step by step guidelines will be given on how to answer IELTS Tests used in 2022. Techniques that students need to reach their required level of language proficiency will also be discussed in detail. (18 hours)
ผู้สอน : Aj.Amilya Warusawitharane
จำนวน : 15 ที่นั่ง
วันที่ : 5, 7, 12, 19, 21, 26 July 2022
เวลา : 9 A.M.- 12 P.M.
สถานที่อบรม : Movie Theatre
หมายเหตุ : Instruction in English (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)