กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions
เงื่อนไขและข้อตกลงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test Click
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของ Cambridge English Placement Test Click
เงื่อนไขและข้อตกลงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Writing Proficiency Test Click
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของ Writing Proficiency Test Click
 

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์