กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
Term & Conditions


รหัสนิสิต :


รหัสผ่าน :รหัสนิสิต และ รหัสผ่าน ใช้เหมือนกับ รหัสที่ใช้ Log In ระบบทะเบียนออนไลน์(E-Registrar) เว็ปไซต์ www.reg.nu.ac.th
หรือ รหัสนิสิต และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่องานพัฒนาและทดสอบภาษา โทร 055-961-610© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : คน sadจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์