กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม


เงื่อนไขและข้อตกลง

1. อัตราค่าอบรมหลักสูตรละ 3,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
   - ส่วนลด 50% สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เหลือ 1,500 บาท
   - ส่วนลด 75% สำหรับนิสิตและนักเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เหลือ 750 บาท

2. ผู้ลงทะเบียนอบรม ต้องชำระเงินค่าอบรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
   - ผู้ที่ชำระค่าอบรมก่อน มีสิทธิ์ก่อน เฉพาะ 25 ท่านแรก เท่านั้น!!
   - ผู้ที่ชำระค่าอบรมตั้งแต่ลำดับที่ 26 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งล่วงหน้า สำหรับการจัดอบรมในครั้งต่อไป
หากไม่ประสงค์ในการสำรองที่นั่งล่วงหน้า จะดำเนินการคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครอบรม ภายใน 30 วันทำการต่อไป

3. การชำระเงิน
   - ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ชื่อบัญชี งานพัฒนาและทดสอบภาษา กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ เลขที่บัญชี 857-0-68061-9
   (หากโอนชำระจากต่างธนาคาร ชื่อบัญชี MR.CHAKRIT FUANGPRANG)
   - ข้อมูลการชำระเงินจะมีการตรวจสอบและอัพเดท ที่หน้าแสดงรายชื่อผู้เข้าอบรม ทุกวันทำการปกติ
   - ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งแจ้ง 1.ชื่อ-นามสกุล(ผู้เข้าอบรม) 2.เบอร์โทร 3.หลักสูตรที่สมัคร และ 4.จำนวนเงิน ภายใน 48 ชั่วโมง
มาที่ E-Mail : diald@nu.ac.th เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย จะมีอีเมล์แจ้งยืนยันการชำระเงินกลับไป กรุณาเก็บหลักฐานชำระเงินไว้ เพื่อนำมารับใบเสร็จรับเงินตัวจริงต่อไป

4. ในกรณีที่มีผู้สมัครและชำระเงินค่าอบรม ในแต่ละหลักสูตร ไม่ถึง 10 ท่าน กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมในหลักสูตรนั้นๆ และจะดำเนินการคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครอบรม ภายใน 15 วันทำการต่อไป

5. การสมัครเข้าอบรม จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าอบรมและได้รับการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์และไม่ได้ชำระเงิน จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ไม่ว่าในกรณีใดๆ

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้อบรมซึ่งมีเวลาเข้าเรียนมากกว่า 70% ขึ้นไป เท่านั้น

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือย้ายหลักสูตร หลังจากดำเนินการเปิดอบรมแล้ว ไม่ว่ากรณีใด

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5596 1608, 1610© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์