กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

ธันวาคม 2562 Academic Reading รายละเอียด 0 / 20
ธันวาคม 2562 Fundamentals of Writing รายละเอียด 1 / 20
ธันวาคม 2562 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 0 / 30
ธันวาคม 2562 Reading for Examinations รายละเอียด 0 / 20
ธันวาคม 2562 General English รายละเอียด 1 / 35
ธันวาคม 2562 Everyday English รายละเอียด 3 / 30
ธันวาคม 2562 Basic Grammar for Conversation รายละเอียด 8 / 20
ธันวาคม 2562 English for Presentation รายละเอียด 1 / 20

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์