กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

สิงหาคม 2562 Listening Comprehension through songs and films รายละเอียด 3 / 15
สิงหาคม 2562 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 9 / 30
สิงหาคม 2562 Reading Skills for Examinations รายละเอียด 3 / 30
สิงหาคม 2562 Basic Grammar for Conversation รายละเอียด 3 / 15
สิงหาคม 2562 English for Presentations รายละเอียด 2 / 15
สิงหาคม 2562 Fundamentals of Writing รายละเอียด 7 / 15

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์