กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ (กรณีฝึกงาน) ให้นิสิตติดต่อลงชื่อที่สำนักงานคณะวิศวะฯ เท่านั้น !!!

กุมภาพันธ์ 2562 General English Conversation รายละเอียด 0 / 20
กุมภาพันธ์ 2562 Public Speaking and Presentation Skills รายละเอียด 0 / 20
กุมภาพันธ์ 2562 Essay Writing for Beginners : Learn the basics of essay writing รายละเอียด 0 / 35
กุมภาพันธ์ 2562 Fundamentals of Writing III รายละเอียด 0 / 20
กุมภาพันธ์ 2562 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 0 / 35
กุมภาพันธ์ 2562 English for Presentation รายละเอียด 0 / 35
กุมภาพันธ์ 2562 Listening, Speaking and Critical Thinking 1 รายละเอียด 0 / 35

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์