กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ (กรณีฝึกงาน) ให้นิสิตติดต่อลงชื่อที่สำนักงานคณะวิศวะฯ เท่านั้น !!!

มิถุนายน 2562 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 25 / 25
มิถุนายน 2562 English for Presentation รายละเอียด 25 / 25
มิถุนายน 2562 Fundamentals of Writing รายละเอียด 15 / 15
มิถุนายน 2562 Reading Skills for Examinations รายละเอียด 15 / 15
มิถุนายน 2562 Test Preparation : Listening and Speaking รายละเอียด 15 / 15
มิถุนายน 2562 Grammar for Everyday Conversation รายละเอียด 15 / 15
มิถุนายน 2562 General English รายละเอียด 30 / 30

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์