กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

ธันวาคม 2562 Academic Reading รายละเอียด 1 / 20
ธันวาคม 2562 Fundamentals of Writing รายละเอียด 11 / 20
ธันวาคม 2562 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 9 / 30
ธันวาคม 2562 Reading for Examinations รายละเอียด 5 / 20
ธันวาคม 2562 General English รายละเอียด 6 / 35
ธันวาคม 2562 Everyday English รายละเอียด 14 / 30
ธันวาคม 2562 Basic Grammar for Conversation รายละเอียด 19 / 20
ธันวาคม 2562 English for Presentation รายละเอียด 7 / 20
 

2/2563 Basic Japanese รายละเอียด 23 / 25 Pending
2/2563 Basic Korean รายละเอียด 6 / 25 Pending
2/2563 Basic Chinese รายละเอียด 25 / 25 Pending
1/2563 Basic Myanmar รายละเอียด 3 / 25 Pending
1/2563 Basic Bahasa Indonesian รายละเอียด 1 / 25 Pending
1/2563 Basic Vietnamese รายละเอียด 6 / 25 Pending
1/2563 Basic Korean รายละเอียด 25 / 25 Pending
1/2563 Basic Japanese รายละเอียด 25 / 25 Pending
1/2563 Basic Chinese รายละเอียด 25 / 25 Pending
1/2563 Thai for Foreigners รายละเอียด 8 / 25 Pending

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์