กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตารางการอบรม

ตุลาคม 2563 Academic Reading Strategies (Vocabulary Building) รายละเอียด 1 / 15
ตุลาคม 2563 Fundamentals of Writing รายละเอียด 2 / 15
ตุลาคม 2563 Listening and Speaking Communication รายละเอียด 2 / 15
ตุลาคม 2563 Cambridge English Placement Test Preparation รายละเอียด 16 / 16
ตุลาคม 2563 English for Presentation รายละเอียด 0 / 15
ตุลาคม 2563 Everyday English รายละเอียด 9 / 15
ตุลาคม 2563 Essay Writing for Exams รายละเอียด 1 / 15
ตุลาคม 2563 English Vocabulary in Use รายละเอียด 1 / 15
 

:::: ยังไม่มีหลักสูตรเปิดใหม่ในขณะนี้ ::::
กลุ่มที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน (คน) ชำระเงินแล้ว (คน) ลงทะเบียน รายชื่อ

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |  Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์