:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l
E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions
Register Cambridege English Placement Test    
Register Writing Proficiency Test
สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกระดับการศึกษา
(ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก)
สำหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา เท่านั้น
(ปริญญาโท - ปริญญาเอก)


นิสิตสามารถตรวจสอบผลการสมัครสอบได้จากเมนู ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ ทางด้านซ้ายมือ

© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา | Online : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์