กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
l
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
Term & Conditions


  • :: ข่าวการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 31 ก.ค. และ 1 ส.ค. 2564 ข่าววันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 27-30 ก.ค. 2564 ข่าววันที่ 26 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ข่าววันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ข่าววันที่ 29 มิถุนายน 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ข่าววันที่ 29 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ NU Writing Proficiency Test แบบ Online วันที่ 27 มิ.ย. 2564 ข่าววันที่ 22 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 26 มิ.ย. 2564 ข่าววันที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 24-25 มิ.ย. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 21 มิถุนายน 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ข่าววันที่ 6 มิถุนายน 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ข่าววันที่ 6 มิถุนายน 2564
เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มิ.ย. 2564 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 29-30 พ.ค. 2564 ข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 27-28 พ.ค. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 3 เมษายน 2564 ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ข่าววันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ข่าววันที่ 30 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 29-30 เม.ย. 2564 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 27 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 24-25 เม.ย. 2564 ข่าววันที่ 22 เมษายน 2564
ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19 ข่าววันที่ 20 เมษายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษ CEPT ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นแบบ Online ข่าววันที่ 12 เมษายน 2564
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing ประจำเดือนเมษายน 2564 ข่าววันที่ 12 เมษายน 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2564 ข่าววันที่ 31 มีนาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2564 ข่าววันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 6 มีนาคม 2564 ข่าววันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 3 เม.ย. 2564 ข่าววันที่ 29 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 มี.ค. 2564 (นิสิต มน.) ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 มี.ค. 2564 (บุคลากร) ข่าววันที่ 17 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18-19-22-23 มี.ค. 2564 (บุคคลทั่วไป และ นักศึกษาสถาบันอื่น) ข่าววันที่ 17 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มกราคม 2564 ข่าววันที่ 2 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 6 มี.ค. 2564 ข่าววันที่ 1 มีนาคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2564 ข่าววันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2564 ข่าววันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ก.พ. 2564 (บุคลากร) ข่าววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20-21 ก.พ. 2564 ข่าววันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
(Update 14:00 น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18-19 ก.พ. 2564 (บุคคลทั่วไป และ นักศึกษาสถาบันอื่น) ข่าววันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ข่าววันที่ 29 มกราคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ข่าววันที่ 29 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT แบบ Online สำหรับวันที่ 30-31 ม.ค. 2564 ข่าววันที่ 28 มกราคม 2564
ประกาศ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ CEPT รอบเดือน ม.ค. 64 ข่าววันที่ 26 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 ม.ค. 2564 (บุคลากร) ข่าววันที่ 25 มกราคม 2564
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ข่าววันที่ 20 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test แบบ Online สำหรับวันที่ 23 ม.ค. 2564 ข่าววันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษ CEPT วันที่ 30-31 ม.ค. 2564 เป็นแบบ Online ข่าววันที่ 13 มกราคม 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 ม.ค. 2564 เป็นแบบ Online ข่าววันที่ 9 มกราคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2564 ข่าววันที่ 4 มกราคม 2564
ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19 ข่าววันที่ 4 มกราคม 2564
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2564 ข่าววันที่ 4 มกราคม 2564
ประกาศเรื่องการจัดสอบ CEPT ในเดือนธันวาคม 2563 ข่าววันที่ 23 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ธ.ค. 2563 ข่าววันที่ 23 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 ธ.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 21 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2563 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนธันวาคม 2563 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกการสอบ NU Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา รหัส 64 เป็นต้นไป ข่าววันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 พ.ย. 2563 ข่าววันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 พ.ย. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ข่าววันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ข่าววันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563 ข่าววันที่ 22 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 29-30 ต.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 22 ตุลาคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2563 ข่าววันที่ 30 กันยายน 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนตุลาคม 2563 ข่าววันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 ก.ย. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 21 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 19-20 ก.ย. 2563 ข่าววันที่ 17 กันยายน 2563
เปิดลงทะเบียนสอบ CEPT รอบชดเชย เฉพาะนิสิตที่สอบเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 9:00 และ 10:30 น. ข่าววันที่ 3 กันยายน 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2563 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 30 ส.ค. 2563 ข่าววันที่ 24 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 29 ส.ค. 2563 ข่าววันที่ 24 สิงหาคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test ( CEPT ) สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 63 ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20-21 ส.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ข่าววันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ก.ค. 2563 ข่าววันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 ก.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 18 ก.ค. 2563 ข่าววันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 17 ก.ค. 2563 (รอบพิเศษ) ข่าววันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ข่าววันที่ 30 มิถุนายน 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ข่าววันที่ 29 มิถุนายน 2563
กำหนดการสอบชดเชย สำหรับการสอบ CEPT สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในรอบเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 26 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ข่าววันที่ 26 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 19 มีนาคม 2563
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 19 มีนาคม 2563
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ก.พ. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มกราคม 2563 ข่าววันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ก.พ. 2563 ข่าววันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 ก.พ. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 30 มกราคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข่าววันที่ 30 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 30-31 ม.ค. 2563 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 24 มกราคม 2563
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ข่าววันที่ 21 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 ม.ค. 2563 ข่าววันที่ 20 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ม.ค. 2563 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 มกราคม 2563
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2562 ข่าววันที่ 4 ธันวาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ข่าววันที่ 4 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 พ.ย. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 พ.ย. 2562 ข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 พ.ย. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ข่าววันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ข่าววันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24-25 ต.ค. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 27 ต.ค. 2562 ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26 ต.ค. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 กันยายน 2562 ข่าววันที่ 17 ตุลาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2562 ข่าววันที่ 30 กันยายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ข่าววันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 26-27 ก.ย. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 23 กันยายน 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ข่าววันที่ 23 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 22 ก.ย. 2562 ข่าววันที่ 18 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21 ก.ย. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 18 กันยายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2562 ข่าววันที่ 2 กันยายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกันยายน 2562 ข่าววันที่ 2 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22-23 ส.ค. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 25 ส.ค. 2562 ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24 ส.ค. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ก.ค. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 21 ก.ค. 2562 ข่าววันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20 ก.ค. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ข่าววันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ข่าววันที่ 29 มิถุนายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 ข่าววันที่ 29 มิถุนายน 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ข่าววันที่ 24 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 มิ.ย. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 18 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 มิ.ย. 2562 ข่าววันที่ 18 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 มิ.ย. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 18 มิถุนายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 เมษายน 2562 ข่าววันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 พ.ค 2562 ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 พ.ค. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ข่าววันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ข่าววันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 มีนาคม 2562 ข่าววันที่ 23 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 เม.ย. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 22 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 28 เม.ย 2562 ข่าววันที่ 22 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27 เม.ย. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 22 เมษายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนเมษายน 2562 ข่าววันที่ 1 เมษายน 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2562 ข่าววันที่ 1 เมษายน 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าววันที่ 25 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 มี.ค. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 31 มี.ค 2562 ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 30 มี.ค. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าววันที่ 1 มีนาคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2562 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมีนาคม 2562 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28 ก.พ. และ 7 มี.ค. 2562 (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท) ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 21-22 ก.พ. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 24 ก.พ 2562 ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23 ก.พ. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ข่าววันที่ 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 3 ก.พ 2562 ข่าววันที่ 21 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 2 ก.พ. 2562 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 21 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 2562 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 18 มกราคม 2562
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ข่าววันที่ 15 มกราคม 2562
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2562 ข่าววันที่ 28 ธันวาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนมกราคม 2562 ข่าววันที่ 28 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 20-21 ธ.ค. 2561 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ธ.ค 2561 ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 ธ.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CEPT สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าใหม่ รหัส 61 (ภาคเรียนที่ 2 ) วันที่ 15 ธ.ค. 2561 ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ข่าววันที่ 12 ธันวาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2561 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 29-30 พ.ย. 2561 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 25 พ.ย. 2561 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 24 พ.ย. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25-26 ต.ค. 2561 (บุคลากร-บุคคลทั่วไป) ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 28 ต.ค. 2561 ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27 ต.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กันยายน 2561 ข่าววันที่ 12 ตุลาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2561 ข่าววันที่ 28 กันยายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ข่าววันที่ 28 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 27-28 ก.ย. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 23 ก.ย. 2561 ข่าววันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 22 ก.ย. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ข่าววันที่ 17 กันยายน 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2561 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนกันยายน 2561 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประกาศผลสอบ NUSET ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ข่าววันที่ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 23-24 ส.ค. 2561 (บุคลากร-บุคลทั่วไป) ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 26 ส.ค. 2561 ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 25 ส.ค. 2561 (นิสิต มน.และ สถาบันสมทบ) ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ข่าววันที่ 17 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ NUSET สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าใหม่ รหัส 61 สำหรับวันที่ 18 ส.ค. 2561 ข่าววันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ NUSET สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าใหม่ รหัส 61 สำหรับวันที่ 5 ส.ค. 2561 ข่าววันที่ 2 สิงหาคม 2561
เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2561
NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต มน.และสถาบันสมทบ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ข่าววันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ข่าววันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 เมษายน 2561 ข่าววันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 มีนาคม 2561 ข่าววันที่ 20 เมษายน 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 มกราคม 2561 ข่าววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ข่าววันที่ 16 มกราคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ข่าววันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลสอบ NUSET ประภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (นิสิตรหัส 60 เท่านั้น) ข่าววันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 24 กันยายน 2560 ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ข่าววันที่ 18 กันยายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ข่าววันที่ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ข่าววันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2560
ประกาศเรื่องการจัดสอบภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษ ข่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 เมษายน 2560 ข่าววันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการทดสอบ NUSET ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตปริญญาตรี ข่าววันที่ 26 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มีนาคม 2560 ข่าววันที่ 19 เมษายน 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าววันที่ 21 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 มกราคม 2560 ข่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ข่าววันที่ 24 มกราคม 2560
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 กันยายน 2559 ข่าววันที่ 20 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ข่าววันที่ 22 กันยายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ข่าววันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ข่าววันที่ 22 มิถุนายน 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 มีนาคม 2559 ข่าววันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าววันที่ 21 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 31 มกราคม 2559 ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 22 กันยายน 2557
เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ข่าววันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศมติที่ประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย กรณีลงโทษนิสิตที่ทุจริตการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการสอบวัดความรุ้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 22 มกราคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ข่าววันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 4 ตุลาคม 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาตรี ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดการตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ข่าววันที่ 13 มิถุนายน 2555

© 2561 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ | Online : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์