:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
Remedial for Graduate Course
Remedial for Undergraduate Course
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
ชื่อ : รศ.ดร. พรชุลี อาชวอำรุง                                                                                        

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

โทรศัพท์ : 055-961611

อีเมล์ : pornchuleeaa@icloud.com
ชื่อ : นางสาวพุทธวรรณ นกเผือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 055-961606

อีเมล์ : puttawann@nu.ac.th
ชื่อ : นายวุฒิชัย บุญเรือง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055-961651

อีเมล์ : wuttichaiboo@nu.ac.th
ชื่อ : นายกษิเดช สุริหาร

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ : 055-961651

อีเมล์ : kasidejas@nu.ac.th
ชื่อ : นางกุลภัสสรณ์ พุดนาค

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055-961610

อีเมล์ : kullapassornp.nu.ac.th
ชื่อ : นางสาวอรวรรณ ไวทยกุล

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055-961606

อีเมล์ : orrawanv@nu.ac.th
ชื่อ : นายคมสัน ว่องเขตรการณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 055-961592

อีเมล์ : komsanw@nu.ac.th
ชื่อ : นายวิทวัส พจสัณห์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 055-961592

อีเมล์ : wittawatp@nu.ac.th
ชื่อ : นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ : 055-961610

อีเมล์ : natsinees@nu.ac.th
ชื่อ : นางสาวรุ่งกานต์ พงษ์โพธิ์พิทักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 055-961592

อีเมล์ : rungkarnpo@nu.ac.th

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์