:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
l

E-mail NULC Facebook NULC Youtube NULC
ตัวอย่างการทำข้อสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT
ปฏิทินการสอบ CEPT สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากร
ปฏิทินการสอบ NU Writing Proficiency Test
150 Training Courses
ปฏิทินการอบรมประจำปี
ตารางการอบรม
NU Website
NU Mail
E-document
Q-Ant
TV-Online
ชื่อ : รศ.ดร. พรชุลี อาชวอำรุง                                                                                        

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

โทรศัพท์ : 055-961611

อีเมล์ : pornchuleeaa@icloud.com
ชื่อ : นางสาวพุทธวรรณ นกเผือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 055-961606

อีเมล์ : puttawann@nu.ac.th
ชื่อ : นายวุฒิชัย บุญเรือง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055-961651

อีเมล์ : wuttichaiboo@nu.ac.th
ชื่อ : นายกษิเดช สุริหาร

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ : 055-961651

อีเมล์ : kasidejas@nu.ac.th
ชื่อ : นางสาวอรวรรณ ไวทยกุล

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055-961606

อีเมล์ : orrawanv@nu.ac.th
ชื่อ : นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ : 055-961610

อีเมล์ : natsinees@nu.ac.th
ชื่อ : นายคมสัน ว่องเขตรการณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 055-961610

อีเมล์ : komsanw@nu.ac.th
ชื่อ : นายวิทวัส พจสัณห์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 055-961610

อีเมล์ : wittawatp@nu.ac.th
ชื่อ : นางสาวเฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 055-961610

อีเมล์ : chaloemlaks@nu.ac.th

แนะนำหน่วยงาน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด
  ข่าวสาร   ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสอบ   Writing Clinic   ประกาศ / หนังสือราชการ
  ประวัติความเป็นมา   ลงทะเบียนสมัครสอบ   Let's Talk   รายงานการประชุม
  ปณิธาน วิสัยทัศน์   ตัวอย่างข้อสอบ CEPT   Self Access   รายงานผลการดำเนินงาน
  พันธกิจ อบรมพัฒนาภาษา   TV Online   ประกันคุณภาพ
  โครงสร้างการบริหาร   หลักสูตรเปิดใหม่   eDocument   ภาพกิจกรรม
  บุคลากร   หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ       
  ผู้อบรมภาษาชาวต่างชาติ   ตารางการอบรม  
  อาจารย์ชาวต่างชาติ      
© 2558 สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา |  Online : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์