ประกาศรายชื่อสำหรับการสอบ NUSET นิสิตบัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก) วันที่ 7 ต.ค. 2560
 
    สอบ ณ อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*** ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป ในการฝนคำตอบ ***
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อผู้เข้าสอบ.pdf
 
อ่านจำนวน : 367 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560