ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEPT สำหรับวันที่ 28-29 ก.ย. 2560 (ทั่วไป)
 
    *** กรุณาอ่านก่อนเข้าห้องสอบ ***
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาที
- ก่อนเข้าห้องสอบให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษา(สำหรับนักศึกษาสถานบันอื่น) ตัวจริง และยังไม่หมดอายุ นำมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
- ไม่อนุญาตผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆรวมทั้งโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบเด็ดขาด
- อนุญาต ให้นำ ปากกา บัตรแสดงตน กระเป๋าสตางค์ใบเล็กและกุญแจรถ ติดตัวเข้าห้องสอบได้เท่านั้น

โปรดอ่านระเบียนการเข้าสอบ โดยละเอียด
คลิ๊กที่นี่ => ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อผู้เข้าสอบ CEPT.PDF
 
อ่านจำนวน : 1554 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 21 กันยายน 2560