ประกาศรายชื่อสอบภาษาอังกฤษ NUSET วันที่ 21 ส.ค. 60 (ชดเชยวันที่ 6 ส.ค. 60)
 
    ประกาศรายชื่อสอบภาษาอังกฤษ NUSET วันที่ 21 ส.ค. 60 (ชดเชยวันที่ 6 ส.ค. 60)

ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9:00 - 16:00 น.
ณ อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ชั้น 2 ห้อง 209 - 210

*ขอให้นิสิตทุกท่านนำ "บัตรประจำตัวประชาชน" มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าห้องสอบ *
*หมายเหตุ : กรุณามาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที และจะเริ่มตรงเวลาตามตารางทันที

นิสิตเข้าใหม่คนใด ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศข้างต้น ขอให้มาแจ้งที่หน้าห้องสอบ ในรอบ 13:30 น.
(ต้องรู้รหัสนิสิตก่อนเท่านั้น ถึงจะทำการสอบได้)
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อผู้เข้าสอบ
 
อ่านจำนวน : 860 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2560