นิสิตปริญญาตรีใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกคนต้องสอบภาษาอังกฤษ NUSET ในระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
 
    นิสิตปริญญาตรีใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกคนต้องสอบภาษาอังกฤษ NUSET ในระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกเพื่อดูตารางสอบ...
 
อ่านจำนวน : 3472 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560