ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
 
    ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในเวลาราชการ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_23_July_2017.pdf
 
อ่านจำนวน : 709 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560