ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ของการสอบ Naresuan University Standard English Test วันที่ 6 ส.ค 2560
 
    สอบวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 8:30 - 11:00 น.
สอบ ณ อาคารปราบไตรจักร ชั้น 2 ห้อง 22 / 42 /62รายละเอียดการสอบและข้อมูลเพิ่มเติม
คลิ๊กที่นี่ => การสอบภาษาอังกฤษ NUSET

กด Ctrl + F แล้วใส่รหัสนิสิตของท่าน เพื่อค้นหาข้อมูลห้องสอบ ในใบรายชื่อผู้เข้าสอบ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ.pdf
 
อ่านจำนวน : 1008 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560