ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
 
    ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในเวลาราชการ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_28_May_2017.pdf
 
อ่านจำนวน : 882 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560