NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 
    NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2560


สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 60 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...
 
อ่านจำนวน : 1428 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560