:: สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ::
 
ประกาศเรื่องการจัดสอบภาษาอังกฤษ CEPT รอบพิเศษ
 
         สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา จะมีการจัดสอบรอบพิเศษให้สำหรับกรณีเร่งด่วนเท่านั้น ในทุกวันจันทร์ ในเวลา 9:00 – 12:00 น. (หากวันจันทร์ที่ขอมา ไม่สามารถจัดได้ จะประสานแจ้งกลับไปอีกครั้ง)

        โดยการจัดสอบจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อจะต้องมี “บันทึกข้อความ” ที่เซ็นลงนามโดย “คณบดี” หรือ “ผู้อำนวยการ” ในการขอจัดสอบเท่านั้น และต้องระบุวันที่ต้องการจะขอสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานให้ชัดเจน ทั้งนี้ “ผู้อำนวยการ” ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา จะเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้มีการสอบได้หรือไม่อีกครั้งหนึ่ง

        โดยค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : -
 
อ่านจำนวน : 837 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560