ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 มกราคม 2560
 
    ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 29 มกราคม 2560

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในเวลาราชการ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_29_January_2017.pdf
 
อ่านจำนวน : 570 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560