NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2560


สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 60 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 60 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...
 
อ่านจำนวน : 1851 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559