ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
 
    ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในเวลาราชการ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_27_November_2016.pdf
 
อ่านจำนวน : 1097 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559