ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Writing Proficiency Test สำหรับวันที่ 25 ธ.ค. 2559
 
    สอบ ณ อาคารปราบไตรจักร ห้อง 23 (ชั้น 3)

*** กรุณาอ่านก่อนเข้าห้องสอบ ***

- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาที
- ก่อนเข้าห้องสอบให้นิสิตเตรียมบัตรประจำตัวนิสิต หากไม่มีให้นำบัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่มีรูปแสดงตัวจริงเท่านั้น และนำมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
- ไม่อนุญาตผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆรวมทั้งโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบเด็ดขาด
- อนุญาต ให้นำ ปากกา น้ำยาลบคำผิด บัตรแสดงตน กระเป๋าสตางค์ใบเล็กและกุญแจรถ ติดตัวเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวก

โปรดอ่านระเบียนการเข้าสอบ โดยละเอียด
คลิ๊กที่นี่ => ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อผู้เข้าสอบ Writing.pdf
 
อ่านจำนวน : 602 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559