NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนธันวาคม 2559
 
    เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2559


สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...
 
อ่านจำนวน : 1426 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559