ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 ตุลาคม 2559
 
    ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 30 ตุลาคม 2559

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในเวลาราชการ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_30_October_2016.pdf
 
อ่านจำนวน : 1222 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559