NULC เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนิสิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 
    เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559


สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 59 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...
 
อ่านจำนวน : 2138 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559