ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 กันยายน 2559
 
    ประกาศผลสอบ NU Writing Proficiency Test วันที่ 25 กันยายน 2559

ติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ชั้น 4 อาคาร CITCOMS ในเวลาราชการ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : NU_Writing_Proficiency_Test_Result_25_September_2016.pdf
 
อ่านจำนวน : 1253 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559