ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
 
    ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(Cambridge Englosh Placement Test:CEPT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ......
 
อ่านจำนวน : 1468 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559