ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
 
    ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
 
Link / เอกสารเพิ่มเติม : compare_score_table.jpg
 
อ่านจำนวน : 4548 ครั้ง
 
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555